Die Hüttn ruft. . . .

 Hüttn Unser

 Liaba Herrgott eahoid uns unsa Hüttn,
 da Alkohol is do zum dringa und gwiss ned zum vaschütdn, 
 mia dringa auf di, daß de Gurgl ned rost,
 weil oiwei no wos nei bassd,  - Prost -